Magyar Távmunka Szövetség

A Magyar Távmunka Szövetség 2004. augusztusában alakult.

Létrehozásának célja a távmunkával kapcsolatos döntésekre jelentős befolyással bíró, tagjaival jól és gyorsan kommunikáló, jó hírnevű és hatékonyan működő szakmai szervezet létrehozása volt. A Szövetség emellett célul tűzte ki a távmunka alkalmazásának és elterjedésének elősegítését a távmunka gazdasági előnyeinek integrált kommunikációjával, a távmunka elterjedését segítő kormányzati célok támogatásával, a távmunkával kapcsolatos szakmai ismeretek, információk hasznosításával, az új kutatási és fejlesztési eredmények széleskörű terjesztésével. A Szövetség segíteni kívánja a távmunkához kapcsolódó vagy kapcsolható hazai vagy nemzetközi támogatások lehívását, valamint tevékenyen is részt kíván venni ilyen célzatú projektek megvalósításában.

Kép: 
Magyar Távmunka Szövetség
link kategoriak: