Magyar Védőnők Egyesülete - " Az egészséges boldog családokért"

A lakosság magasabb szintű ellátása érdekében, küldetési nyilatkozatunk szellemében, egészségmegőrző, egészségnevelő, felvilágosító, anya-, gyermek-, ifjúság-, nő- és családvédelmi tevékenységet folytatunk.
Egységes szervezetbe tömörítjük az ország védőnőit, és a védőnői tevékenységet pártolókat, képviseljük tagjaink szakmai érdekeit.
A védőnőkre vonatkozó jogszabályokat véleményezzük, szükség esetén kezdeményezzük azok megalkotását, felkérésre kidolgozásukban közreműködünk.
Tagjaink szakmai, tudományos fejlődését, továbbképzését, az információ- és tapasztalatcserét, új, hatékony módszerek kidolgozását, kipróbálását, elterjesztését, közzétételét elősegítjük a prevenció területén.
Törekszünk a védőnői tevékenység és hivatás társadalmi elismertetésére.
Céljaink elérése érdekében kapcsolatot tartunk a törvényhozó, államigazgatási, érdek képviseleti, szakmai intézményekkel, valamint a civil és karitatív szervezetetekkel.
Kapcsolatot építünk és tartunk tevékenységünkkel, céljainkkal összefüggő külföldi intézményekkel, szervezetekkel, egyesületekkel.
Egyesületünk országos lefedettségű, 4300 tagot tömörít, 59 Szakosztályban. Szervezettségünk magas, 85 %-os a dolgozó védőnők körében. Az Egyesület tevékenységével egyetértve és azt megerősítve nyugdíjas és védőnő hallgató tagjaink is vannak.
Évek óta egyre magasabb számban csatlakoznak hozzánk munkánkat pártoló tagok is.
A szervezési és működési feladatokat 15 fős elnökség, valamint a szakosztályvezetők látják el.
A védőnők elsősorban preventív feladatokra kiképzett, felsőfokú végzettségű szakemberek. Önállóan illetve a társ szakmákkal együttműködve, meghatározott földrajzi területen tevékenykednek segítve ezáltal a gondozott családok pszicho-szociális és szomatikus egészségének megőrzését, illetve az elérhető legjobb szint megszerzésére törekvést.

Kép: